wtorek, 20 listopada 2018

Spis dokumentów na ślub we Włoskim Urzędzie Stanu Cywilnego

Dokumenty potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego we Włoskim Urzędzie Stanu Cywilnego we Włoszech:

□  Zaświadczenia stwierdzające że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (dwa dokumenty - każdy z nowożeńców musi mieć swój dokument).
Dokumenty są wystawiane przez Polski Urząd Stanu Cywilnego
Dokumenty mają ważność tylko 6 miesiecy od daty wydania, muszą być przetłumacze na język włoski z uwierzytelnione tłumaczenie przez polską placówke dyplomatycznąwe Włoszech. 
□  Skany dowodów osobistych lub paszportów przyszłych małżonków 
□  Skany dowodów osobistych lub paszportów świadków

□  W przypadku nowych dowodów osobistych lub paszportów odręcznie napisana deklaracja o miejscu zameldowania (dokładny adres).

We Włoszech kobieta może zawrzeć nowy związek małżeński po upływie 300 dni od daty ustania poprzedniego małżeństwa. W tym celu należy przedstawić:
□  Osoby rozwiedzine - odpis skrócony aktu małżeństywa z adnotacją o rozwodzie na druku wielojẹzycznym z adnotacja o dacie rozwodu.

□  Wdowiec/wdowa – Odpis skrócony aktu zgonu na druku wielojezycznym z adnotacja o dacie śmierci poprzedniego małżonka.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza