czwartek, 4 lutego 2016

ŚLUB CYWILNY WE WŁOSKIM URZĘDZIE STANU CYWILNEGO

ŚLUB CYWILNY WE WŁOSKIM URZĘDZIE STANU CYWILNEGO
Jeśli macie zamiar zawrzeć związek małżeński we włoskim Urzędzie Stanu Cywilnego, macie do wyboru wszystkie urzędy na terytorium Republiki Włoskiej. Wymagane dokumenty we wszystkich gminach są takie same, jedyną różnicą na jaką musicie się przygotowac to koszta administracyjne jakie są ustalane przez gminy indywidualnie za udzielenie ślubu lub wynajęcie sali ślubów. W tym celu istnieją dwa rodzaje stawek dla rezydentów (osób zameldowanych na terenie gminy) i nie rezydentów (pozostałych którzy nie maja zameldowania a przede wszystkim obocokrajowców)
Obywatele Polscy zamierzający zawrzeć związek małżeński powinny zwrócić się do zainteresowanej gminy (Ufficio di Stato Civile) zarezerwować terim i dostarczyć wymagane dokumenty. Przepisy niby są ogólnokrajowe, ale każda gmina ma swoje procedury, związane zwłaszcza z czasem „rezerwacji” sali ślubów. W miastach lub mijescach atrakcyjnych turystycznie niektóre daty należy zarezerwować aż z rocznym wyprzedzeniem.PODSTAWOWE DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO WE WŁOSZECH:
   Zaświadczenia stwierdzające że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo poza granicami Polski. We Włoszech dokument ten nazywa się ”Nulla Osta al matrimonio”

 Zaświadczenie takie wydaje Urząd Stanu Cywilnego w Polsce, a więc musicie się w tym celu udać do USC w Polsce. Od 1 marca 2015 nastąpiła centralizacja sytemu obsługującego wszystkie USC w Polsce, dlatego wystarczy się zgłosić do obojetnie jakiego urzędu na terytorium kraju, kiedyś można było wyrobić ten document tylko w gminie w której byliście zameldowani lub która była Waszym ostatnim miejscem zameldowania. Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy załączyć skrócony odpis aktu urodzenia (chyba że urodziliście się w tej samej gminie – wtedy zazwyczaj nie ma takiej potrzeby) oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej. W przypadku osób rozwiedzionych oraz wdowców konieczne jest również załączenie odpisu aktu ślubu z adnotacją o rozwodzie i odpisu aktu zgonu. Koszt uzyskania zaświadczenia: opłata skarbowa w wysokości 38 zł. Jeśli nie macie możliwości uzyskania zaświadczenia w Polsce, możecie skorzystać z pośrednictwa konsulatu, co oczywiście wiąże się z większymi kosztami i dłuższym czasem oczekiwania. Po uzyskaniu zaświadczenia należy je przetłumaczyć (nie ma możliwości wydania go na formularzu międzynarodowym) oraz uwierzytelnić. W tym celu należy się zgłosić do Konsulatu RP na terytorium Włoch, który dokona tłumaczenia i opieczętuje zaświadczenie.

Koszt tłumaczenia i uwierzytelnienia za każdy dokument: 30 euro + ewentualnie 10 euro, jeśli chcecie, by zaświadczenie zostało Wam odesłane pocztą.
Dokumenty mają ważność tylko 6 miesiecy od daty wydania.
  Odpisy skróce aktu urodzenia przyszłych małżonków.

  Skany dowodów osobistych lub paszportów przyszłych małżonków oraz świadków.
W przypadku nowych dowodów osobistych lub paszportów odręcznie napisana deklaracja o miejscu zameldowania (dokładny adres) w jẹzyku włoskim.
  Dowodów wpłaty stawki administracyjnej za udzielenie ślubu lub wynajmu sali ślubów.
We Włoszech kobieta może zawrzeć nowy związek małżeński po upływie 300 dni od daty ustania poprzedniego małżeństwa. W tym celu należy przedstawić:
  Osoby rozwiedzione - odpis skrócony aktu małżeństywa z adnotacją o rozwodzie na druku wielojẹzycznym.
  Wdowiec/wdowa – Odpis skrócony aktu zgonu na druku wielojezycznym.

Polscy obywatle biorący ślub we Włoszech nie maja obowiązku publikacji zapowiedzi (richiesta di pubblicazioni)! Dlatego nie składają przyrzeczenia (promessa di matrimonio lub giuramento). Robią to obywatele włoscy, po upewnieniu się że wszystko jest w porządku, włoski USC dokonuje publikacji-zapowiedzi, tzw. pubblicazioni. Jest to procedura, która ma na celu umożliwienie osobom, które ewentualnie mogłyby sprzeciwić się zawarciu przez Was ślubu, skontaktowanie się z urzędem i zgłoszenie takiego sprzeciwu. Zapowiedzi publikowane są obecnie na stronach internetowych gmin i zgodnie z przepisami muszą być upublicznione przez co najmniej 8 dni, po czym odczekuje się kolejne 3 dni, apocząwszy od dwunastego dnia od momentu publikacji zapowiedzi możecie się pobrać, co poświadcza nulla ostawydane przez włoski USC.
UWAGA! Niektóre włoskie urzędy stanu cywilnego wymagają również odpisu aktu urodzenia, przetłumaczonego i uwierzytelnionego, lecz wymóg ten powinien dotyczyć tylko tych przypadków, w których zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa nie zawiera danych dotyczących daty urodzenia oraz imion i nazwisk rodziców – polskie zaświadczenie dane te zawiera, więc uważam wymaganie aktu urodzenia za zbędną fanaberię, która wiąże się oczywiście z kosztami.

ŚWIADKOWIE Zgodnie z art. 107 Kodeksu Cywilnego potrzebować będziecie dwóch świadków, którzy powinni znać język włoski (co nie znaczy, że muszą być obywatelami włoskimi). Świadkowie muszą okazać dokument tożsamości i podpisać się na dokumentacji poświadczającej zawarcie przez Was związku małżeńskiego.

T
ŁUMACZ


Związane jest to z koniecznością zrozumienia tekstu ceremonii, podczas której odczytywane są przepisy prawa włoskiego 

Jeśli Mloda Para i świadkowie nie znają jezyka włoskiego, konieczna będzie obecność tłumacza.

Dzisiejszy artykuł opisuje procedure jaką uszą przygotować Młode Pary z Polski samodzilenie organizujące ceremonie zaślubin. Oczywiście nie wszyscy maja ochotę i czas zająć się strona formalną dlatego pozostajemy do Waszej dyspozycji aby Wam pomóc  i zorgaizować Wasza ceremonię zaślubin. 
ZAPRASZAMY NA ŚLUB WE WŁOSZECH !!!

2 komentarze:

  1. KURWY NIEWYJEBANE DUPOADAJKI !!!MŁODZIEŻ FRANCISZKAŃSKA OAZA PEDOFILE IMBECYLE N SILNIA!!!!KREPI SERPI MOP GNOJOWY SUKIENKA GÓWNO NA PATYKU!!!!!!!!!!!!!ZAWŁ NOWOTWÓR !!!ŚLUB KOŚCIELNY CWYILNY CHRZSRT LKEŻAJSK! !!!!Jawdiga Szlanda POkój i Dobro FZŚ LEŻAJSK!!!

    OdpowiedzUsuń
  2. KURWY NIEWYJEBANE DUPODAJKI W LEŻAJSKU ZST KOŚCIUZKI MŁODZIEŻ FRANCISZKŃSKA OAZA PEDOFILE IMBECYLE N SILNIA !!!KREPI SREPI MOP GNOJOWY !!!!SUKIENKA GÓWNO NA PATYKU!!!!ZAWŁ NOWOTWÓR ŚLUB KOŚCIELNY CYWILNY CHRZEST LEŻAJSK KUPA HUJ GNÓJ !!!SZPITAL POJEBÓW JAROSĄŁW LEŚNA 22 Mateusz Ceglak Pokój i DObro FZŚ LEŻAJSK!!!

    OdpowiedzUsuń