piątek, 21 grudnia 2018

Dokumenty ślub konkordatowy we Włoszech - ogólny

ŚLUB KONKORDATOWY WE WŁOSZECH
(ślub kościelny ze skutkami cywilno-prawnymi)                 

Parafia na którą musi być wystawiona licencja kościelna:

-----------------------------
----------------------
--------------
Włochy
Notatka: 
___________________________________________________________

Dokumenty potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego we Włoszech:

□  Zaświadczenia stwierdzające że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo poza granicami Polski (dokumenty z USC w Polsce)Dokumenty mają ważność tylko 6 miesiecy od daty wydania, muszą być przetłumacze na język włoski i uwierzytelnione przez polską placówke dyplomatycznąwe Włoszech. 

□  Skany dowodów osobistych lub paszportów przyszłych małżonków

□  Skany dowodów osobistych lub paszportów dwóch lub czterech świadków 
We Włoszech jest przewidziane 2 lub 4 świadków.
□  W przypadku nowych dowodów osobistych lub paszportów odręcznie napisana deklaracja o miejscu zameldowania (dokładny adres) może być w jẹzyku polskim.

□  Licencja wystawiona przez księdza z parafii jednego z przyszłych małżonków

Licencję wystawia ksiądz proboszcz narzeczonego bądź narzeczonej. To u niego trzeba złożyć wszystkie potrzebne dokumenty do ślubu kościelnego. W licencji oprócz standartowych danych powinny być dopisane daty i miejsce bierzmowania (wymagane we Włoszech). 
Dodatkowo prosi siẹ o zaświadczenie od proboszcza z datami zapowiedzi przedmałżeńskich, kotre musza być wymienione w dokumentacji.
Licencja musi być podbita w kurii diecezjalnej, gdzie powinni na niej dopisać: udzielamy „nihil obstat” (wymagane przez prawo kanoniczne).

wtorek, 18 grudnia 2018

KOŚCIOŁY NA ŚLUBY KONKORDATOWY W RZYMIE (procedura ślubu kościelnego ze skutkami cywilnymi)

Kościół nr.1 Basilica Santa Cecilia

Kościół nr.2 Mausoleo di Santa Costanza

Kościół nr.3 San Cosimo e Daminao



Kościół nr.4 Basilica San Pancrazio

Kosciol nr.5 Chiesa ss. Nereo ed Acchilleo


Kosciol nr.6 Santa Maria di Loreto al Foro Romano

Kosciol nr.7 Santa Prudenziana

Kosciol nr.8 Il Battistero di San Giovanni

sobota, 15 grudnia 2018

WATYKAŃSKI PERGAMIN Z BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM PAPIESKIM

Specjalną formą błogosławieństwa papieskiego jest błogosławieństwo na piśmie w postaci dyplomu wydrukowanego na specjalnym pergaminie, wydawanego w imieniu Ojca Świętego przez watykański Urząd Dobroczynności Apostolskiej (Elemosineria Apostolica). Zwyczaj wydawania takich pergaminowych został wprowadzony w 1893 roku i przez ponad sto lat jego praktykowania wydano miliony takich dokumentów. Siedziba Urzędu Dobroczynności Apostolskiej, znajduje się na tyłach watykańskiej parafii SANTA ANNA - tuż obok bramy św. Anny, Via di Porta Angelica.

Kto może otrzymać dyplom z błogosławieństwem papieskim?
Dyplom jest to rodzaj uroczystego błogosławieństwa oraz przywileju duchowego, dlatego mogą je otrzymać wyłącznie praktykujący katolicy.

Jak uzyskać dyplom z błogosławieństwem papieskim?
Istnieje kilka możliwości uzyskania dokumentu:
1.BEZPOŚREDNIO w siedzibie Urzędu Dobroczynności Apostolskiej w Watykanie
Wstawić sie do siedziby Urzędu Dobroczynności Apostolskiej od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.30 do 13.30. 
Przechodząc przez bramę przy kościele Św. Anny (na prawo od Kolumnady przy Placu Św. Piotra) należy poinformować Gwardię Szwajcarską, że chcemy iść do „Elemosineria Apostolica”, a oni wskażą nam dokładnie drogę do Urzędu. 
2. FAXEM
Prośby o Błogosławieństwo Apostolskie skierowane do Urzędu Dobroczynności Apostolskiej można przesyłać pocztą lub faxem.
Nie przyjmuje się próśb przesłanych pocztą elektroniczną lub przez telefon!

W zapytaniu należy podać:
- imię, nazwisko oraz adres proszącego
- imię/imiona i nazwisko/nazwiska osób, dla których prosi się o Błogosławieństwo Papieskie
- intencję z racji której prosi się o Błogosławieństwo (*)
- datę, wezwanie kościoła/Parafii oraz miejscowość gdzie ma miejsce wydarzenie, z racji którego prosi się o Błogosławieństwo  (dane te są konieczne w przypadku przyjmowania Sakramentów Św., Profesji Zakonnej, czy też Jubileuszy)
- adres na jaki należy przesłać pergamin i zapłatę za otrzymaną przesyłkę.
Zapłatę za otrzymany pergamin należy dokonać po otrzymaniu pergaminu według wskazówek dołączonych do przesyłki, istnieją dwa sposoby:
- przelewem bankowym według wskazówek dołączonych do pergaminu
- lub online płacąc kartą kredytową na stronie internetowej.
Zapłata za  przesyłkę to:
- koszt pergaminu ( od 13 do 30 Euro w zależności od modelu odpowiadającego okazji wskazanej przez zamawiającego),
- koszt wysyłki kurierem DHL do Polski 18 Euro.
Czas realizacji pergaminu wraz z wysyłką - od momentu zamówienia - wynosi około 30-50 dni.


Błogosławieństwo papieskie jest zawsze gratis – płaci się wyłącznie za materiał (pergamin), wypisanie i ewentualną wysyłkę dyplomu kurierem.

(*) Okoliczności z racji których można uzyskać dyplom z błogosławieństwem papieskim.
1. Z okazji przyjęcia Sakramentu Chrztu Św., I Komunii Św. i Bierzmowania
2. Z okazji zawarcia Sakramentu Małżeństwa
3. Z okazji przyjęcia Święceń Prezbiteratu 
4. Z okazji złożenia Profesji Zakonnej
5. Z okazji Konsekracji Dziewic
6. Z okazji przyjęcia Święceń Diakonatu stałego
7. Z okazji (10, 25, 40, 50, 60) Rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa*, Święceń Prezbiteratu, Profesji Zakonnej 
8. Z okazji (18, 50, 60, 70, 80, 90, 100) Rocznicy Urodzin*
9. Błogosławieństwo Papieskie mogą również uzyskać Osoby Indywidualne* oraz Rodziny* (z podaniem imion i nazwiska osób związanych Sakramentem Małżeństwa)
Przy okazjach oznaczonych gwiazdką (*) wymagane jest obowiązkowo zaświadczenie nulla osta Nie przyjmuje się próśb przesłanych pocztą elektroniczną lub przez telefon! 
W zapytaniu należy podać:jest uzyskanie Papieskiego Błogosławieństwa również w przypadku innych szczególnych okazji; wymagane jest wtedy zaświadczenie nulla osta ze strony Księdza Proboszcza, bądź innej kompetentnej władzy Kościelnej (chodzi o opinię potwierdzoną podpisem oraz pieczęcią Parafii na dole strony z prośbą lub w miejscu wskazanym na formularzu możliwym do ściągnięcia poniżej), gdzie zaświadcza się, iż osoby, dla których prosi się o Błogosławieństwo Papieskie są praktykującymi Katolikami.

REALIZUJEMY RÓWNIEŻ INDYWIDUALNE REALIZACJE PERGAMINÓW ODPŁATNIE, TYM CELU ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: wloskislub@gmail.com 

czwartek, 22 listopada 2018

SPECJALNE OFERTY NA ORGANIZACJE PROCEDUR ŚLUBNYCH WE WŁOSZECH - ROK 2019



PROPONUJEMY ORGANIZACJE PROCEDUR ŚLUBNYCH W WŁOSZECH I W SPECJALNEJ OFERCIE !!!

ZAPROPONOWANE CENY ZAWIERAJĄ WSZYSTKIE NIEZBĘDNE OPŁATY I OFIARY, ORAZ MAJĄ ZDEFINIOWANE MIEJSCA I TERMINY CEREMONII
(MŁODA PARA Z OBYWATELSTWEM POLSKIM).

Zawierają:
  • Rezerwacja terminu ślubu w USC lub kościele.
  • Procedurę organizacyjna z zakresu przygotowania niezbędnej dokumentacji w Polsce (cywilnej i kościelnej).
  • Dopatrzenie wszystkich formalności we Włoszech, tak aby ślub się odbył i został wydany akt ślubu, który będzie ważny w Polsce.
  • Opłaty za tłumaczenia z języka polskiego na język włoski, wykonane przez Polski Konsulat w Rzymie (2 dokumenty cywilne).
  • Opłaty administracyjne po stronie włoskiej (cywilne i kościelne).
  • Tłumacz na spotkanie w USC w przeddzień ślubu na ostatnie formalności przedślubne w USC.
  • Ofiara kościelna dla włoskiej parafii.
  • Ofiara dla celebranta polskojęzycznego z ewentualnymi kosztami transferu.
  • Koordynacja dnia ślubu w języku polskim.


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i kontaktu z nami

RZYM (*tylko jeden kościół)
22/06/2019  (godz.16:00)  ślub konkordatowy - łączny koszt 800 Euro*
24, 25 i 26/07/2019  (godz.11:00)  ślub konkordatowy - łączny koszt 800 Euro*
28/09/2019  (godz.18:00)  ślub konkordatowy - łączny koszt 800 Euro*

TOSKANIA (okolice Sieny)
28/05/2019 ślub konkordatowy - łączny koszt 900 Euro*
20/06/2019 ślub konkordatowy - łączny koszt 900 Euro*
21/08/2019 ślub konkordatowy - łączny koszt 900 Euro*

SYCYLIA (Scopello)
16/09/2019 ślub konkordatowy - 1.300 Euro*
18/09/2019 ślub konkordatowy - 1.300 Euro*
18/09/2019 ślub cywilny - 1.300 Euro*


(*) Miejsca ceremonii są zdefiniowane przez Włoski Ślub - Organizacja Ślubu i Wesela we Włoszech

ZAINTERESOWANYCH 
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU !!!
0039 339 6104406
0048 603 245 416






wtorek, 20 listopada 2018

ŚLUB CYWILNY WE WŁOSKIM URZĘDZIE STANU CYWILNEGO

ŚLUB CYWILNY WE WŁOSKIM URZĘDZIE STANU CYWILNEGO

ŚLUB CYWILNY WE WŁOSKIM URZĘDZIE STANU CYWILNEGO
Jeśli macie zamiar zawrzeć związek małżeński we włoskim Urzędzie Stanu Cywilnego, macie do wyboru wszystkie urzędy na terytorium Republiki Włoskiej. Wymagane dokumenty we wszystkich gminach są takie same, jedyną różnicą na jaką musicie się przygotowac to koszta administracyjne jakie są ustalane przez gminy indywidualnie za udzielenie ślubu lub wynajęcie sali ślubów. W tym celu istnieją dwa rodzaje stawek dla rezydentów (osób zameldowanych na terenie gminy) i nie rezydentów (pozostałych którzy nie maja zameldowania a przede wszystkim obocokrajowców)
Obywatele Polscy zamierzający zawrzeć związek małżeński powinny zwrócić się do zainteresowanej gminy (Ufficio di Stato Civile) zarezerwować terim i dostarczyć wymagane dokumenty. Przepisy niby są ogólnokrajowe, ale każda gmina ma swoje procedury, związane zwłaszcza z czasem „rezerwacji” sali ślubów. W miastach lub mijescach atrakcyjnych turystycznie niektóre daty należy zarezerwować aż z rocznym wyprzedzeniem.



PODSTAWOWE DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO WE WŁOSZECH:

 Zaświadczenia stwierdzające że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo poza granicami Polski. We Włoszech dokument ten nazywa się ”Nulla Osta al matrimonio”


 Zaświadczenie takie wydaje Urząd Stanu Cywilnego w Polsce, a więc musicie się w tym celu udać do USC w Polsce. Od 1 marca 2015 nastąpiła centralizacja sytemu obsługującego wszystkie USC w Polsce, dlatego wystarczy się zgłosić do obojetnie jakiego urzędu na terytorium kraju, kiedyś można było wyrobić ten document tylko w gminie w której byliście zameldowani lub która była Waszym ostatnim miejscem zameldowania. Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy załączyć skrócony odpis aktu urodzenia (chyba że urodziliście się w tej samej gminie – wtedy zazwyczaj nie ma takiej potrzeby) oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej. W przypadku osób rozwiedzionych oraz wdowców konieczne jest również załączenie odpisu aktu ślubu z adnotacją o rozwodzie i odpisu aktu zgonu. Koszt uzyskania zaświadczenia: opłata skarbowa w wysokości 38 zł. Jeśli nie macie możliwości uzyskania zaświadczenia w Polsce, możecie skorzystać z pośrednictwa konsulatu, co oczywiście wiąże się z większymi kosztami i dłuższym czasem oczekiwania. Po uzyskaniu zaświadczenia należy je przetłumaczyć (nie ma możliwości wydania go na formularzu międzynarodowym) oraz uwierzytelnić. W tym celu należy się zgłosić do Konsulatu RP na terytorium Włoch, który dokona tłumaczenia i opieczętuje zaświadczenie.

Koszt tłumaczenia i uwierzytelnienia za każdy dokument: 30 euro + ewentualnie 10 euro, jeśli chcecie, by zaświadczenie zostało Wam odesłane pocztą.
Dokumenty mają ważność tylko 6 miesiecy od daty wydania.

We Włoszech kobieta może zawrzeć nowy związek małżeński po upływie 300 dni od daty ustania poprzedniego małżeństwa. W tym celu należy przedstawić:
- Osoby rozwiedzine - odpis skrócony aktu małżeństywa z adnotacją o rozwodzie na druku wielojẹzycznym z adnotacja o dacie rozwodu.


- Wdowiec/wdowa – Odpis skrócony aktu zgonu na druku wielojezycznym z adnotacja o dacie śmierci poprzedniego małżonka.


□  Skany dowodów osobistych lub paszportów przyszłych małżonków oraz świadków.
W przypadku nowych dowodów osobistych lub paszportów odręcznie napisana deklaracja o miejscu zameldowania (dokładny adres) w jẹzyku włoskim.
W przypadku nowych dowodów osobistych lub paszportów odręcznie napisana deklaracja o miejscu zameldowania (dokładny adres).
□  Dowodów wpłaty stawki administracyjnej za udzielenie ślubu lub wynajmu sali ślubów.

Polscy obywatle biorący ślub we Włoszech nie maja obowiązku publikacji zapowiedzi (richiesta di pubblicazioni)! Dlatego nie składają przyrzeczenia (promessa di matrimonio lub giuramento). Robią to obywatele włoscy, po upewnieniu się że wszystko jest w porządku, włoski USC dokonuje publikacji-zapowiedzi, tzw. pubblicazioni. Jest to procedura, która ma na celu umożliwienie osobom, które ewentualnie mogłyby sprzeciwić się zawarciu przez Was ślubu, skontaktowanie się z urzędem i zgłoszenie takiego sprzeciwu. Zapowiedzi publikowane są obecnie na stronach internetowych gmin i zgodnie z przepisami muszą być upublicznione przez co najmniej 8 dni, po czym odczekuje się kolejne 3 dni, poocząwszy od dwunastego dnia od momentu publikacji zapowiedzi możecie się pobrać, co poświadcza nulla ostawydane przez włoski USC. 
ŚWIADKOWIE Zgodnie z art. 107 Kodeksu Cywilnego potrzebować będziecie dwóch świadków, którzy powinni znać język włoski (co nie znaczy, że muszą być obywatelami włoskimi). Świadkowie muszą okazać dokument tożsamości i podpisać się na dokumentacji poświadczającej zawarcie przez Was związku małżeńskiego.

T
ŁUMACZ


Związane jest to z koniecznością zrozumienia tekstu ceremonii, podczas której odczytywane są przepisy prawa włoskiego, oraz zostaje zlozona przysiega malzenska, zatem obecność tłumacza jest obowiazkowa.


ZAPRASZAMY NA ŚLUB WE WŁOSZECH !!!

Spis dokumentów na ślub we Włoskim Urzędzie Stanu Cywilnego

Dokumenty potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego we Włoskim Urzędzie Stanu Cywilnego we Włoszech:

□  Zaświadczenia stwierdzające że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (dwa dokumenty - każdy z nowożeńców musi mieć swój dokument).
Dokumenty są wystawiane przez Polski Urząd Stanu Cywilnego
Dokumenty mają ważność tylko 6 miesiecy od daty wydania, muszą być przetłumacze na język włoski z uwierzytelnione tłumaczenie przez polską placówke dyplomatycznąwe Włoszech. 
□  Skany dowodów osobistych lub paszportów przyszłych małżonków 
□  Skany dowodów osobistych lub paszportów świadków

□  W przypadku nowych dowodów osobistych lub paszportów odręcznie napisana deklaracja o miejscu zameldowania (dokładny adres).

We Włoszech kobieta może zawrzeć nowy związek małżeński po upływie 300 dni od daty ustania poprzedniego małżeństwa. W tym celu należy przedstawić:
□  Osoby rozwiedzine - odpis skrócony aktu małżeństywa z adnotacją o rozwodzie na druku wielojẹzycznym z adnotacja o dacie rozwodu.

□  Wdowiec/wdowa – Odpis skrócony aktu zgonu na druku wielojezycznym z adnotacja o dacie śmierci poprzedniego małżonka.

wtorek, 8 maja 2018

AUDJENCJA GENERALNA W WATYKANIE I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO MŁODYCH PAR U PAPIEŻA FRANCISZKA

Przyjeżdżając na ślub lub na podroż poślubną do Rzymu, Młoda Para ma jedyna okazję w swoim rodzaju aby uczestniczyć w wyjątkowym spotkaniu - Audjencji Generalej w Watykanie podczas której może uzyskać błogosławieństwo u Papieża Franciszka. Audjencje Generalne odbywają się zawsze w środy. Błogosławieństwo mogą otrzymać wszystkie Młode Pary, a droga na papieską audiencję wcale nie jest skomplikowana.


Co należy zrobić aby otrzymać Błogosławieństwo od Papieża Franciszka?
1. Ślub kościelny (należy mieć zawarty ślub kościelny (konkordatowy) a spotkanie musi się odbyć do 2 miesięcy od daty ślubu).

2. Sprawdźić Kalendarz Audjencji Papieskich (Prefettura della Casa Ponitificia).

3. Wysłać zapytanie, oto są dwie możliwości:
- Pierwsza skontaktować się z Biurem Informacji dla Pielgrzymów w Rzymie (http://duszpasterstwopolakowwrzymie.com), w wiadomości e-mailowej należy podać imiona i nazwiska nowożeńców, a także datę ślubu kościelnego i datę audiencji.
- Druga pobrać ze strony interentowej prefektury watykańskiej formularz zgłoszeniowy (link:Formularz zgłoszeniowy), wypełnić danymi nowożeńców i poprosić o“nulla osta” od proboszcza w parafii w Polsce z pieczątką parafii i podpisem proboszcza.

3. Zaplanować podróż do Rzymu i oczywiście zabrać ze sobą stroje ślubne. W Rzymie należy być co najmniej dzień wcześniej, żeby osobiście odebrać specjalne wejściówki.

4. Dzień Audjencji 
Na placu Świętego Piotra dla nowożeńców jest specjalnie zarezerwowany sektor, ale mimo tego należy udać się oczywiście w strojach ślubnych z dużym wyprzedzeniem, wejściówki należy mieć zawsze przy sobie.
Po zakończeniu audiencji Młode Pary są przeprowadzane przez obsługę do miejsca spotkania z Papieżem.
Pamiątką ze spotkania są zdjęcia z przywitania i błogosławieństwa z Papieżem, które można zakupić na watykańskiej stronie internetowej L'Osservatore Romano (http://www.photovat.com), w formie plików lub jako wywołane odbitki.

Przyjeżdżając specjalnie na spotkanie z Papieżem w Rzymie, można fantastycznie wykorzystać podróż na realizacje sesji plenerowej poślubnej w Rzymie. Wieczne Miasto jest pełne klimatycznych miejsc - znanych mniej lub bardziej zabytków, po tarasy z widokiem na miasto i ogrody – które będą bezcenne na Wasze wspólne wspomnienia. Sesje w Rzymie są niewiele droższe od tych w Polsce a jeśli potrzebujecie pomocy, skontaktujcie się z nami (wloskislub@gmail.com).

Zapraszamy do Rzymu !