czwartek, 11 marca 2021

Procedura uzyskania licencji kościelnej na ślub za granicą.

Etapy do uzyskania licencji kościelnej:

1. Ustalenie:
> parafii zamieszkania (min od 3 miesięcy) 
> następnie parafii pochodzenia (parafia Chrztu Św., lub pochodzenia)
> ewentualnie innej parafii (np. Bierzmowania, czy poprzedniego zamieszkania).


2. Umówić się z proboszczem na spotkanie w kancelarii parafialnej celem zalatwienia formalnosci (dokumenty,akty, nauki, poradnia) – nalezy skompletować całość według zaleceń proboszcza. 

3. Dostarczenie wymaganych dokumentow obojga nowożeńców:

- Akty Chrztu Św.

- zaswiadczenia Bierzmowań

- zaświadczenia o ukończonych naukach przedmałżeńskich

- zaświadczenia o odbytych naukach w poradni przedmałżeńskiej 

4. Spotkanie z ks. Proboszczem na rozmowy kanoniczne celem spisania protokołu przedślubnego. 

Proboszcz nastepnie przekaze kartki z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w parafiach pochodzenia. Po wygloszonych zapowiedziach nalezy pamietac, aby te kartki zwrocic do ks. Proboszcza prowadzacego protokol przedmalzenski.

5. Ukazanie się zapowiedzi przedślubnych – czyli publicznego ogłoszenia zamiaru zawarcia związku małżeńskiego wobec miejscowej wspólnoty parafialnej (w parafii zamieszkania/pochodzenia -  2 czy 3 niedziele). 

Formy, w jakich podaje się zapowiedzi przedślubne to:

Ø                         - wyczytanie z ambony,

Ø                         - wywieszenie wiadomości na tablicy ogłoszeń,

Ø                         - informacja na stronie internetowej parafii. 

Za wygloszone zapowiedzi w  parafiach należy pozostawić dodatkowo ofiary.

 6. Przygotowac sie do spowiedzi przedślubnej według regulaminu i praktyki stosownej w parafii (kartki ze spowiedziami itp…).

7. Spisanie licencji ślubnej odbywa sie według standardów danej parafii czy diecezji, do ktorej Panstwo przynaleza.

8. Ks. Proboszcz ma prawo wymagać skanów dokumentacji cywilnej jako podstawy prawnej na zaplanowany ślub (dokumenty oryginalne można dać tylko do wglądu, nie ma prawa jej przetrzymywać lub zatrzymywać).

9. Za przygotowanie licencji kościelnej (pełnej dokumentacji) należy się ofiara dla Proboszcza. 

Oferta teoretycznie wynosi „co łaska”. W rzeczywistości jednak proboszcz w każdej parafii ma mniej więcej ustalone stawki obowiązujące za takie usługi – jest to zatem kwestia indywidualna. 

10. Uzyskanie "nihil obstat" w kancelarii Kurii Biskupiej do której należy parafia wystawiająca licencję slubna. 

W Kancelarii sprawdza się czy licencja jest kompletna we wszystkie informacje. Nastepnie zostaną dopisane teksty w języku łacińskim - gdzie będzie występować wlasnie dopisek "nihil obstat”. Na koniec licencja slubna zostanie podbita pieczątkami biskupimi. Dla potrzeb proceduralnych w kancelarii zostana wykonane  skany dokumentow potrzebne do archiwum, dokument orginalny natomiast jest gotowy do dostarczenia do Włoch.

Procedura uzyskania "nihil obstat" może być dokonanana na dwa sposoby: bezpośrednio przez Proboszcza lub przez  Młoda Pare, ktora musi się udać osobiście do Kurii Biskupiej z dokumentami. 

11. Wysyłka oryginalnych dokumentow do Włoch.

UWAGA WAZNE !!!

Kuria Biskupia decyduje kto dostarcza dokumenty do Włoch, to znaczy  do włoskiej diecezji na terenie której jest zaplanowany ślub.

Procedura teoretycznie wskazuje aby to Kancelaria Biskupia dostarczyła (wysłała)  do włoskiej diecezji dokumenty w oryginale.  Praktyka natomiast wyglada czesto inaczej: dokumenty oddaje się bezpośrednio Młodej Parze i to oni biorą na siebie odpowiedzialność, aby dostarczyć w terminie dokumenty do Włoch. 

Obowiazujace formy dostarczenia to list polecony (czas przesyłki od 2 do 3 tygodni) lub przesyłka kurierem.