piątek, 1 maja 2020

Etapy współpracy przy organizacji procedury Ślubu Cywilnego

 1. Wysłanie i zapoznanie się z naszą ofertą
 2. Wybranie miejsca ceremonii 
 3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego w formie linku z zaproponowaniem terminów ślubu 
 1. Zarezerwowanie terminu ślubu według indywidualnego regulaminu wybranego urzędu stanu cywilnego we Włoszech
 2. Zawarcie umowy na organizację procedury ślubnej, wpłacenie zaliczki na poczet organizacji oraz ewentualnych opłat administracyjnych dla gminy (jeśli są wymagane) 
 3. Przygotowanie przez Młodą Parę w polskim urzędzie stanu cywilnego niezbędnej dokumentacji według wymagań wybranego urzędu stanu cywilnego we Włoszech
 4. Wysłanie kompletnej dokumentacji do Włoch po wcześniejszej konsultacji oraz wpłata opłat administracyjnych dla urzędu stanu cywilnego
 5. Przyjazd do Włoch Młodej Pary i wstawienie się na umówione spotkanie w celu dopełnienia ostatnich formalności - podpisanie deklaracji o braku przeciwskazań do zawarcia związku małżeńskiego według indywidualnego regulaminu danej gminy*, uregulowanie ostatnich kwestii finansowych  z naszą konsultantką
 6. Ceremonia Ślubna
 7. Wydanie aktu małżeństwa. Niektóre urzędy stanu cywilnego wydają akt małżeństwa w dniu ślubu. W niektórych przypadkach czas oczekiwania może wynieść maksymalnie 90 dni
 • Akt małżeństwa zostaje wydany na druku wielojęzycznym według konwencji wiedeńskiej lub z Monachium. Nie wymaga on absolutnie tłumaczenia, ponieważ Polskę również obowiązuje owa konwencja 
 • Jeśli włoski urząd zdecyduje się na wprowadzenie adnotacji w notatkach na akcie małżeństwa,  to będzie podlegał on tłumaczeniu w Polsce przez tłumacza przysięgłego
 1. Transkrypcja aktu małżeństwa w polskim urzędzie stanu cywilnego. Następnie Młoda Para ma możliwość złożenia deklaracji o noszonym nazwisku po zawarciu związku małżeńskiego. Jest to przewidziane przez prawo polskie i należy się tego domagać**
 • Włoskie odpisy aktu małżeństwa mają wpisane nazwiska rodowe obydwu małżonków. Istnieją urzędy które rubrykę nr 10 (gdzie znajduje się nazwisko po ślubie) pozostawiają puste lub powtarzają nazwisko rodowe. Na to nie ma się wpływu, każdy akt jest poprawny.
 • W momencie transkrypcji aktu małżeństwa w Polsce dokument zagraniczny musi być zawsze interpretowany przez prawo lokalne (polskie)
We Włoszech w momencie ślubu Młoda Para, jeśli są obywatelami włoskimi, deklaruje kwestie prawa majątkowego - rozdzielności bądź wspólnoty majątkowej. Obcokrajowcy natomiast są zawsze zobowiązani zadeklarować, że wszystkie kwestie prawa majątkowego będą zdefiniowane według prawa kraju pochodzenia (obywatelstwa).  
   


*Istnieją wyjątki gdzie podpisanie deklaracji i ślub mogą odbyć się tego samego dnia

**UWAGA: We Włoszech prawo nie pozwala na zmianę nazwiska. Podczas ślubu podpisuje się tylko kontrakt małżeński.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza